Langven.com Forum

Full Version: Đại Dịch Covid-19 Vol 3
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Thời Sự
langtubachkhoa
Na Uy: phụ nữ tiêm Pfizer xong vòng 1 sẽ to ra
https://www.nrk.no/nordland/some-trend-pa-t...tane-1.15566796

https://gfx.nrk.no/ZY7Hx_GD2W2Amz253rWWMAtNbsSZkPK5ie8SntykOdBw.jpg
biendep
Haha thông tin chính xác ko để em còn đi tiêm mũi 2 nào 😂
techadmin
Vol 2 chưa quá 50 trang, các bác hãy thảo luận tiếp ở bên đó nhé
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Thời Sự
Invision Power Board © 2001-2022 Invision Power Services, Inc.