Langven.com Forum

Full Version: Bầu Cử Tổng Thống Pháp : Ai ThẮng Ai
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Thời Sự
Pages: [<<], [<], 1, [2], 3, 4, 5, [>], [>>]
Phó Thường Nhân
Cuộc bầu cử vừa qua ở Hà lan có lẽ là dấu hiệu dự đoán cho bầu cử Pháp sắp tới, vì cũng như ở Pháp, phái cực hữu của Geert Wilders rất mạnh, giống như mặt trận dân tộc của Marie Lepen ở Pháp. Nhưng ở Hà lan, hệ thống chính trị của nó hơi khác với hệ thống chính trị kiểu Pháp, độ phân cực không lớn, và là hệ thống đại nghị như kiểu cộng hoà thứ 4 Pháp thời trước. Điều này đã khiến việc liên minh để thành lập chính phủ ít khó khăn hơn (bù lại chính phủ dễ bị đổ hơn, vì phụ thuộc rất nhiều vào thoả thuận liên minh). Đảng thắng cử là đảng VVD, có xu hướng giống như đảng cộng hoà Pháp hiện tại, nhưng nó có thể liên minh với các đảng khác, bất chấp tính chất của chúng đối nghịch nhau hay không. Ví dụ, chính phủ vừa rồi cùa Hà lan là giữa VVD với PVDA, một đảng giống như đảng xã hội Pháp. Nhưng ở Pháp, khả năng liên minh giữa đảng cộng hoà và đảng xã hội là hoàn toàn không có. Chính vì thế mà sân khấu chính trị Pháp cứng hơn, không mềm dẻo như hệ thống chính tri kiểu Đức (mà hầu hết các nước Trung Âu , Bắc Âu đều theo ,như Hà lan, Đan mạch, Thuỵ điển, Phần lan..). Như vậy nếu tương lai của EU mà còn, thì cái cơ chế chính trị của nó sẽ có mầu sắc Đức hơn. Và EU như vậy sẽ là một dạng đế quốc Áo-Hung thời trước, với Đức trong vai trò Áo, và Pháp trong vai trò ..Hung.
Phó Thường Nhân
Để giúp mọi người tìm hiểu các hệ thống chính trị đại nghị tư sản, tôi tạm phân tích ở đây một chút để dễ tìm hiểu. Về nguyên lý thì nó có hai loại.
1- Loại Anh-Mỹ. Loại Anh Mỹ là về nguyên tắc thì đa đảng, nhưng thực tế chỉ hai đảng. Và hai đảng này luôn luôn đối chọi nhau. Sở dĩ nó làm như thế được vì hình thái bầu cử. Bầu một lần, và người thắng là người quá bán. Người thắng có tất cả, người thua mất tất cả. Người đứng đầu đảng thắng (trong hai đảng) sẽ là người đứng đầu chính phủ (Thủ tướng hay tổng thống). Khi Đảng loại người đứng đầu đảng, thì người này cũng mất chức trong chính phủ. Ví dụ như Thát chơ, vào nhiệm kỳ thứ 3, do đặt ra flate tax, khiến toàn dân phản đối, Đảng bảo thủ Anh đã loại Thát chơ, không cho đứng đầu đảng nữa, khiến bà này cũng mất chức thủ tướng, và người mới đứng đầu đảng Bảo thủ lên làm thủ tướng.
3- Loại châu Âu lục địa. Theo hình thức này, thì về nguyên tắc là đa đảng, và về thực tế trong quốc hội cũng đa đảng. Chính phủ được lập ra bởi Đảng có nhiều nghị viên nhất, nhưng phải lập liên minh với các đảng khác để có số nghị viên quá bán trong quốc hội.
Hình thái này ở Pháp được gọi là mô hình cộng hoà thứ 4 (dựa vào hiến pháp lần thứ 4). Nhưng đến năm 1958, thì nước Pháp đổi hiến pháp, tạo ra cộng hoà thứ 5, trong đó vai trò của quốc hội giảm đi, vai trò tổng thống tăng lên, và tổng thống được bầu trực tiếp. Với hình thái hịên tại, quốc hội Pháp có vai trò giống như quốc hội ..VN, tức là yếu. Còn quyền chủ yếu năm trong tay chính phủ. Bằng cách đó Pháp đã cải biến cái mô hình châu Âu lục địa đi, khiến cho chính phủ bền vững hơn. Hiện tại vai trò tổng thống kiểu này đang bị đánh giá lại, và có thể Pháp sẽ có cộng hoà thứ 6, trở lại gần với hình thức cộng hoà thứ 4 hơn, và sẽ giống mô hình Đức hơn.
Tóm lại người ta có thể thấy, nếu EU tồn tại phát triển, thì cái mô hình của nó sẽ dần dần giống nước Đức.
Nhưng ở đây cũng có vấn đề văn hoá nữa, vì hầu hết các nước Trung Âu-Bắc Âu, do ảnh hưởng của văn hoá Đức , theo đạo tin lành, thì cái hệ thống đại nghị đa đảng tạo ra những chính phủ rất bền vững. Cùng một thể chế như thế, nước Ý không làm được như vậy. Bởi nước Ý-Pháp-Tây ban Nha có thể gọi là văn hoá la tinh, theo đạo cơ đốc.Vừa rồi ở Ý, người ta có tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý để cấu trúc lại hệ thống chính trị, nhưng lại thất bại.
Nếu nhìn nhận cả khía cạnh văn hoá, thì EU có ba mảng khác nhau, gần như đối lập nhau. Mảng phát triển nhất là Trung Âu-Bắc Âu , theo đạo tin lành. Mảng thứ nhì là mảng la tinh (latin) gồm Pháp, Ý, Tây ban nha, Bồ. Mảng thứ 3 là mảng kém phát triển nhất gồm Đông Âu-Nam Âu, theo đạo chính thống, hay cơ đốc.
Cái mảng thứ Ba này là mảng tôi rất chú ý, vì nó là một bài học lớn cho VN. Các nước này vừa là XHCN cũ (tức là giống VN thời bao cấp), đồng thời có một truyền thống văn hoá, tôn giáo, lịch sử gần với thế giới thứ 3 (tức là VN). Trên cái nền ấy, ghép cái khung « đa nguyên đa đảng » rất thành công ở phương Tây vào, thì lại ..không chạy. Mà cái khung này là chuẩn, chuẩn nhất nếu nói về đa nguyên đa đảng.
Phó Thường Nhân
Hiện nay một số nhân vật có máu mặt của đảng xã hội Pháp đã quay sang ủng hộ ông Emmanuel Macron, như vậy là đảng xã hội đứng trước nguy cơ bị phân rã. Chính trường Pháp phân thành ba luồng : Phái trung dung ( nhân sự từ phái hữu và phái tả chạy sang), phái hữu (đảng cộng hoà và đảng mặt trận dân tộc), phái tả (đảng xã hội, đảng cộng sản, đảng xanh, đảng « phe tả »). Ngoài phái trung dung, cái lô gíc của hai phái còn lại không phải là liên minh với nhau trong cùng phe mà tìm cách chiếm đoạt phiếu cuả nhau, bằng cách đưa ra các hứa hẹn tranh cử dẫm chân lên đảng cùng phe. Ví dụ đảng xã hội thì tìm cách lợi dụng ve vãn cử tri của đảng « phe tả », đảng phe tả thì lại ve vãn cử tri của đảng cộng sản, hiện không còn khả năng tranh cử độc lập. Về phe hữu thì đảng cộng hoà ve vãn cử tri của đảng mặt trận dân tộc. Còn phái trung dung thì tìm cách lấy phiếu của tất cả các phe. Từ tả tới hữu. Sở dĩ phái trung dung có thể làm được thế, vì sự khác biệt rõ ràng nhất hiện tại là thái độ với EU, vai trò của Pháp trong EU. Phái hữu thì doạ bỏ EU, phái tả thì thờ ơ với EU, chỉ có phái trung dung là rõ ràng theo EU, nhìn nhận tương lai của Pháp gắn với tương lai EU. Cũng là gắn liền với Đức.
Ở đây một lần nữa, người ta cũng thấy một xã hội khó tách biệt được với tâm lý lịch sử. Hiện tại mặc dù Pháp-Đức cùng nằm trong EU, như gần như đồng sàng dị mộng, vì trong xã hội Pháp, tâm lý canh chừng Đức rất rõ rệt. Cũng chính vì thế mà phái hữu rất có cảm tình với Nga (vốn là đồng minh truyền thống của Pháp trong lịch sử để làm đối trọng với Đức).
Phó Thường Nhân
Tối hôm qua 04/04, Truyền hình Pháp có tổ chức tranh luận giữa các ứng cử viên. Tất cả gồm 11 người, trong đó có những ứng cử viên « nhỏ », sự tham gia của họ không có tác dụng thay đổi thể chế hay có tác dụng thực sự, mà được các ứng cử viên này sử dụng như diễn đàn để quảng bá. Trong các ứng cử viên nhỏ này, có 2 người đại diện cho tư duy Mác xít. Nếu kể cả hai ửng cử viên « lớn » ít nhiều chịu ảnh hưởng của chủ nghĩa Mác, là đảng xã hội và đảng phái tả, thì trong 11 ứng cử viên có tới 4 người chịu ảnh hưởng của chủ nghĩa Mác, dưới những mức độ khác nhau. Đây là điều đặc biệt của chính trường Pháp, ở Tây Âu có lẽ chỉ có 2 nước như thế đó là nước Pháp và nước Ý.
Trong một xã hội, để tồn tại được phải có một tư duy, để tạo thành cộng đồng. Có một số hình thái tư duy như sau :
1- Tư duy cá nhân chủ nghĩa (lấy cá nhân là chủ thể)
2- Tư duy giai cấp (lấy giai cấp làm chủ thể)
3- Tư duy tôn giáo (lấy cộng động tôn giáo, giá trị tôn giáo làm chủ thể)
4- Tư duy dân tộc (lấy dân tộc , cộng đồng lịch sử dân tộc, làm chủ thể).
Trong thực tế các tư duy này đan xen với nhau, chứ ít khi tồn tại độc lập. Ví dụ, với các nước Anh-Mỹ dù lấy giá trị cá nhân làm chủ thể, giá trị cộng đồng qua tôn giáo cũng rất quan trọng, không kể tư duy sắc tộc (mà một biến thái negatif của nó là phân biệt chủng tộc). Nước Mỹ chẳng hạn là sự đan xen của những tư duy này.
Ở Pháp tư duy chủ đạo của nó là dân tộc, dưới hình thức nhà nước (nhà nước tạo ra dân tộc), nhưng nó kết hợp với tôn giáo (cơ đốc giáo mà biến thái của nó là « vô thần » (laicité)) và quan niệm giai cấp. Chính nhờ có quan niệm giai cấp, và tôn giáo, mà ở Pháp người ta hay nói tới giá trị « con người ». Nhưng giá trị con người ở đây thực ra là giá trị của người Pháp, nhìn với cái nhìn của người Pháp.
Khi mới bắt đầu tiếp xúc với người Pháp, tôi rất ngạc nhiên thấy ở đây không có chào cờ, không có hát quốc ca, không có chuyện nhà dân phải treo cờ tổ quốc.. Nhưng cuối cùng tôi cũng phì cười mà nhận ra rằng không phải vì thế mà người Pháp « quốc tế » hơn người VN, mà bởi do tư duy thể hiện khác nhau, do ảnh hưởng tư duy lịch sử tôi nói ở trên. Khi người Pháp nói tới quyền con người, thì cũng có nghĩa là họ nói tới con người « kiểu Pháp », và mặc nhiên đòi hỏi quan niệm này phải là « quốc tế »(universal).
Phó Thường Nhân
Theo như báo chí Pháp, thì ứng cử viên đảng « phe tả » (Front de gauche) đại diện cho một liên minh trong đó có cả đảng cộng sản Pháp, Jean-Luc Melenchon đang như diều gặp gió. Trong khi ứng cử viên đảng xã hội (Benoit Hamon) và đảng cộng hoà (Francois Fillon) thì lại lệt bệt. Còn Marie Lepen của mặt trận dân tộc (Front national, cực hữu), cũng như Macron thì chững lại. Marie Lepen không thể có thêm phiếu ngoài những người trung thành với mình, còn Macron thì không thu hút được thêm phiếu của phái tả (do hiện tượng Melenchon ngăn cản).
Như vậy hơn lúc nào hết, bầu cử Pháp chưa có khi nào bất ngờ như lần này. Tất cả các ứng cử viên « nặng ký » (Marie Lepen, Melenchon, rồi Macron) đều không có một đảng cực mạnh đứng đằng sau (tương tự hiện tượng TRUMP ở Mỹ) khiến khả năng chính trường Pháp sẽ có nhiều biến động
langtubachkhoa
Hic, nghe bác Phó nói vậy lại thấy lo ngại với viễn cảnh LePen trúng cử.
Hôm tuần truớc, trước khi có buổi débat chủ nhật này, nói chuyện với đông nghiệp người Pháp, lo lắng là ở vòng 2 sẽ có nhiều ứng viên không đạt được đến 50% và LePen nhiều phiếu nhất thì thế nào (do cử tri của các ứng viên khác k đi bầu), thì nó vẫn k tin là LePen có thể thắng. Nó cho rằng những người bỏ cho LePen vòng 1 thì sẽ bỏ cho bà ta vòng 2, còn những cử tri khác có thể có nhiều người ở nhà, nhưng số lượng người ở nhà k thể nhiều đến 20%, do vậy việc bà Le Pen thắng là k thể.

Hy vọng nó nói đúng, nhưng dù sao chăng nữa, việc LePen vào đến vòng 2 là đủ thấy ngại rồi

Hy vọng cử tri của Mélenchon sẽ dồn phiếu cho Macron ở vòng 2, chỉ hy vọng vì mình chưa tìm hiểu kỹ về Melenchon mấy
Phó Thường Nhân
Thực ra các ứng cử viên gặm chân lẫn nhau. Ví dụ, Melenchon sẽ lấy phiếu của Le Pen và Benoit Hamon, nếu cử tri nhận thức vấn đề giai cấp, vấn đề xã hội cao hơn vấn đề văn hoá, dân tộc(một kiểu dân tộc, chứ Le Pen cũng không phải là dân tộc hoàn toàn, mà là kỳ thị chủng tộc, trong đó có kỳ thị tôn giáo). Ngược lại Le Pen có thể lấy phiếu của Francois Fillon, vì tính chất mỵ dân của Le Pen lớn hơn Francois Fillon. Cùng là hữu, nhưng Francois Fillon đại diện cho người có tiền, trung lưu cao cấp. Còn Macron có thể lấy phiếu của trung lưu cao cấp, hoặc là phái hữu nhưng « open », "tiến bộ"..v..v..
Chính vì có nhiều ứng cử viên sàn sàn thế này, mà Le Pen khó thu được nhiều phiếu, Tôi thì còn nghi Le Pen sẽ bị loại ngay từ vòng một, vì những cử tri muốn bỏ phiếu kiểu « phản đối » có nhiều nguồn cung quá : Melenchon, Macron.., không nhất thiết phải bầu Le Pen. Ngược lại các ửng cử viên kiểu « cổ điển » : Francois Fillon hay Benoit Hamon sẽ bị thiệt.
Phó Thường Nhân
Bầu cử Pháp. Còn 3 ngày nữa thì có bầu cử vòng một ở Pháp, nhưng chưa lần nào « bầu cử » lại kịch tính như lần này, vì các ứng cử viên đều sàn sàn bằng nhau, và trong 4 nhân vật thì 3 nhân vật không có một cơ chế đảng mạnh hỗ trợ, còn người có cơ chế đảng hỗ trợ (Fillon, đảng cộng hoà), thì cũng không đủ lực để quản lý. Vì thế sau bầu cử tổng thống sẽ là một sự thay đổi, trở cờ của tầng lớp chính trị gia hiện tại.
Trong chương trình ứng cử các ứng cử viên cũng tăng cường hứa hẹn để nhằm thu phiếu bầu. Nào là để tuổi về hưu ở 60 tuổi, trợ cấp không điều kiện cho sinh viên (Melenchon), hay bỏ thuế nhà ở, rồi mở rộng bảo hiểu y tế, thất nghiệp cho người lao động tự do (Macron). Ngay cả Fillon là người đòi hỏi « thắt lưng buộc bụng », nhưng nội dung chính sách là mang lại lợi ích cho người giầu trên lưng người nghèo, vì thế dù là không « trong sạch » vẫn có người ủng hộ. Còn Le Pen, thì hứa hẹn quyền lợi người Pháp trên lưng người nhập cư.
Hiện nay báo chí Pháp vẫn dự đoán là Le Pen sẽ chắc chắn lọt vào vòng hai, nhưng điều này cũng không có gì chắc chắn cả.
root
Ứng cử viên này có vợ siêu già: http://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/chan-dung...hap-368326.html
Phó Thường Nhân
Vợ siêu già vì là học sinh lấy cô giáo.Hai người chênh nhau 24 tuổi. Trong phần đầu chủ đề này, tôi đã phân tích bầu cử Pháp, và sự dự đoán này đang thành hiện thực. Vào giai đoạn cuối của vòng một này, Melenchon đã vọt lên, nhưng không đủ ngăn cản Le Pen lọt vào vòng hai. Dù sao hiệu ứng Melenchon đã làm giảm số lượng phiếu của người lao động dành cho Le Pen.
Cũng chính vì thế mà Melenchon không ủng hộ cả hai ứng cử viên vòng hai, và một phần số phiếu của ông này sẽ được dành cho Le Pen. Tại sao lại thế ? vì mặc dù chịu ảnh hưởng của chủ nghĩa dân tộc, chủ nghĩa dân tộc cuả Le Pen là chủ nghĩa dân tộc tư sản, còn của Melenchon thì là của người lao động. Có khoảng cách giai cấp nằm giữa họ. Chủ nghĩa dân tộc tư sản ở Pháp đã phạm tội gây ra hai cuộc đại chiến, nên giới tư sản Pháp không còn hồ hởi với nó lắm nữa.
Việc Macron sẽ thắng cử, là chiến thắng của tư sản tài chính. Đối với người lao động, thì Macron cũng không khác Fillon lắm, tức là tư bản cổ điển như thế kỷ XIX, có điều Macron đi đường vòng và ngấm ngầm thôi. Chính vì thế mà ngay tối hôm qua, đã có dân tình đi đập phá ngoài đường, vì cả Macron lẫn Le Pen đều không phải là ứng cử viên của họ.
Sự chiến thắng của tư bản tài chính ở EU, là điểm khác với Mỹ. EU sẽ được củng cố hơn, vì chính sách và hình mẫu xã hội của Macron là hình mẫu Đức. Trong thực tế thì Pháp đang tổ chức xã hội lại gần giống Đức, ví dụ, Holland đã chia lại các vùng ở Pháp, tạo nên các vùng lớn như các Lander ở Đức, trong tương lai chính quyền Pháp cũnh sẽ giảm dần mức độ tập trung đi, chính quyền được phân ra làm hai bậc. Chính quyền địa phương (kiểu các bang) và chính quyền trung ương (kiểu liên bang). Xu thế thị trường tự do, với khối nhà nước giảm cũng sẽ tăng lên. Hình mẫu này đối nghịch hoàn toàn với hình mẫu tập trung của Pháp hiện nay.
Ở VN muốn học cái mô hình này (của Đức) thì không được, vì nó sẽ tạo ra cát cứ ngay lập tức, vì thế xu hướng hành chính ở VN là ngày càng chia nhỏ các tỉnh, để giảm tỉ trọng vai vế địa phương, mà ngay như thế cũng vẫn không tránh được nạn cát cứ.
Pages: [<<], [<], 1, [2], 3, 4, 5, [>], [>>]
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Thời Sự
Invision Power Board © 2001-2023 Invision Power Services, Inc.