Langven.com Forum

Full Version: Và Khi Tro Bụi, Dịch Ra Tiếng Anh
Quán nước đầu làng Ven > Sáng Tác - Thảo Luận - Phổ biến kiến thức > Văn Học & Ngôn Ngữ
NguoiVN
Em đang dịch truyện Và Khi Tro Bụi, có một số đoạn cần bác Milou, Smith và các anh chị khác giúp

1.

Ở một nơi không còn ý nghĩ, các bảng
hiệu không được viết bằng chữ, không thể được hiểu bằng lý lẽ, mà được nhận ra bằng màu sắc. Mầu sắc của cõi chết là mầu sắc của chiêm bao, chập chờn, thăm thẳm.

2

Những mầu sắc không còn móc nối nào với cuộc
đời hữu hình. Ký ức của người chết không còn ánh sáng, không còn bóng tối, nhập nhòa nhận ra sắc vàng, sắc
tím, sắc xanh của những đường tàu đi vào những thế giới không còn là thế giới. Sách dạy tôi phân biệt mầu
sắc của mê muội, của giác ngộ, của đau khổ, của hạnh phúc.

em dịch:

Colors that had little connection with a tangible life. The world of the dead had no black nor white, but a mixture of yellow, purple, and green of trails which led to somewhere that could not be named. The book distinguished colors of temptation, of enlightenment, of agony and happiness.

NguoiVN
Tôi vẫn mơ hồ cảm thấy mình không thể chấm dứt một thứ mà không biết nó là gì. Người ta chỉ giết được
người chứ không giết được ma. Như một loài ma trơi, tôi đã sống ở bên ngoài cuộc đời, vừa sống vừa xóa đi
ngày tháng và ký ức. Tôi bập bềnh trong không khí, lo sợ sức hút của trái đất làm cho tôi đau đớn. Đến khi
chọn lựa cái chết, tôi vẫn không hiểu nó, không tìm cho nó được một ý nghĩa nào dù rất nhỏ.
Quán nước đầu làng Ven > Sáng Tác - Thảo Luận - Phổ biến kiến thức > Văn Học & Ngôn Ngữ
Invision Power Board © 2001-2022 Invision Power Services, Inc.