Để đánh máy Tiếng Việt nhanh hơn 30% so với bình thường, bạn chỉ cần:

- Tải xuống miễn phí phần mềm gõ WinVNKey.
- Và nhớ được 65 cách gõ tắt vần và phụ âm.

Bạn sẽ đánh máy nhanh hơn nhiều nữa nếu tự cài thêm cách gõ tắt của riêng bạn vào WinVNKey.

Xin xem phương pháp này ở:
http://www.vnetips.com/Vi-tinh-van-phong/P...n-bo-trang.html