Langven.com Forum

Full Version: Rằm Tháng 7, đọc Văn Tế Thập Loại Chúng Sinh
Quán nước đầu làng Ven > Sáng Tác - Thảo Luận - Phổ biến kiến thức > Văn Học & Ngôn Ngữ
anhpt192
..
Mỗi người một nghiệp khác nhau
Hồn xiêu phách lạc biết đâu bây giờ?

Hoặc là ẩn ngang bờ dọc bụi
Hoặc là nương ngọn suối chân mây
Hoặc là điếm cỏ bóng cây
Hoặc là quán nọ cầu này bơ vơ
Hoặc là nương thần từ Phật tự
Hoặc là nhờ đầu chợ cuối sông
Hoặc là trong quãng đồng không
Hoặc nơi gò đống hoặc vùng lau tre
..
Nhờ đức Phật thần thông quảng đại
Chuyển pháp luân tam giới thập phương
Nhơn nhơn Tiêu Diện đại vương
Linh kỳ một lá dẫn đường chúng sinh.
..

Thắp một nén nhang, cầu cho các linh hồn siêu thoát!
Evil
Thế rằm tháng 7 là lễ Vu Lan báo hiếu mẹ hay để tế thập đại chúng sinh nhỉ?
khoaitayran
Miền Bắc thì chỉ phổ biến làm lễ Xá tội Vong nhân cúng chúng sinh thôi. Bên nhà Phật thì tổ chức Lễ Vu Lan, hướng về mẹ đó, chả biết tự bao giờ, thấy nico nó cũng đi cài hoa lên ngực ở trên chùa. Trong Nam thì lại chỉ hay biết đến Rằm tháng bảy như lễ Vu Lan thôi, cũng vẫn cúng cô hồn nhưng hình như hàng tháng ngày rằm với đầu tháng người ta vẫn cúng cô hồn đều đều. Mình ở đâu quen đấy. Không quen với mấy vụ mơi mới với mình như thế nên ngày đó cũng chả thăm hỏi các mẹ vì ghét các loại lễ nghĩa phát sinh, nhất là khi chửa có phú quý. Cái này tương tự như ko bao giờ để ý ngày của mẹ của cha rì hết, vì đó là ngày của các bạn Mẽo, hổng phải của mình.
Quán nước đầu làng Ven > Sáng Tác - Thảo Luận - Phổ biến kiến thức > Văn Học & Ngôn Ngữ
Invision Power Board © 2001-2023 Invision Power Services, Inc.