Link trên wiki
http://en.wikipedia.org/wiki/Logical_positivism

Sách của Ayer nhan đề Logic positivism
(@click here)
Cuốn này tập hợp một số bài viết của mấy tay trụ cột của Logic thực chứng. Tui mới coi xong bữa nay, rất hay. Đa số mấy ông này trình bày rất 'trong sáng dễ hiểu', dễ hiểu đến kỳ lạ (tất nhiên đây hổng phải là cuốn 'technical' ác liệt), đọc rồi tui mới ngẫm: 'quên, mấy tay chủ trương logic mà nói ko minh giản thì con ai vô' ặc ặc...