Langven.com Forum

Full Version: Long Hoa Tửu Điếm
Quán nước đầu làng Ven > Thư viện làng Ven > Thư viện hình ảnh
nicochiphai
Một nơi vô cùng lý tưởng để uống rượu, nhưng sắp tới không còn nữa rồi sad1.gif


http://img.photobucket.com/albums/v470/poinsettia/DSC00069.jpg


Thủ bút của mình trên tường (lúc ấy say lắm rồi w00t.gif ) :


http://img.photobucket.com/albums/v470/poinsettia/DSC00075.jpg


http://img.photobucket.com/albums/v470/poinsettia/DSC00089.jpg


http://img.photobucket.com/albums/v470/poinsettia/DSC00090.jpg


http://img.photobucket.com/albums/v470/poinsettia/DSC00098.jpg
nicochiphai
http://img.photobucket.com/albums/v470/poinsettia/DSC00107.jpg


http://img.photobucket.com/albums/v470/poinsettia/DSC00109.jpg


http://img.photobucket.com/albums/v470/poinsettia/DSC00110.jpg


http://img.photobucket.com/albums/v470/poinsettia/DSC00115.jpg


http://img.photobucket.com/albums/v470/poinsettia/DSC00119.jpg


http://img.photobucket.com/albums/v470/poinsettia/DSC00120.jpg
Dân làng Ven
Kính gửi chủ nhân Hoa Long tuử điếm
Nếu bác đập phá, đốt bỏ cái quán hắc lâu này thì cho em xin cái đầu đĩa đá có cái loa doe doe bác nhé laugh.gif
Em hứa sẽ chăm sóc em nó 1 cách cẩn thận (em muốn xin luôn cái bánh xe bò nhưng e nặng quá) sp_ike.gif
Quán nước đầu làng Ven > Thư viện làng Ven > Thư viện hình ảnh
Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.