Có một người bạn khuyên tớ nên đọc Bùi Hiển, một nhà văn thuộc thế hệ trước CM. Bạn này nói rằng Bùi Hiển viết không hề thua kém Thế Lữ, nhưng không hiểu sao lại không nổi tiếng bằng. Tớ tập hợp các truyện ngắn của ông lại thành một tuyển tập và đăng lên đây để mọi người cùng đọc và nhận xét xem sao.