Langven.com Forum

Full Version: 10 Most Expensive Paintings Ever
Quán nước đầu làng Ven > Sáng Tác - Thảo Luận - Phổ biến kiến thức > Âm nhạc - Hội họa
Pages: [<<], [<], 1, 2, [3]
root
QUOTE(traingo @ Jun 5 2012, 08:45 PM)
Căng quá, ở forum này hình như chỉ thích bàn về những chuyện dở hơi ở ngoài nước Việt, khi cần được hỗ trợ một vấn đề nghiêm túc thì như tiếng thở dài giữa vườn hoang.
*


Người ở forum này bây giờ đi lập Facebook hết rồi còn đâu nữa laugh1.gif
Fedora
QUOTE(root @ Jun 6 2012, 11:40 AM)
QUOTE(traingo @ Jun 5 2012, 08:45 PM)
Căng quá, ở forum này hình như chỉ thích bàn về những chuyện dở hơi ở ngoài nước Việt, khi cần được hỗ trợ một vấn đề nghiêm túc thì như tiếng thở dài giữa vườn hoang.
*


Người ở forum này bây giờ đi lập Facebook hết rồi còn đâu nữa laugh1.gif
*

Ủa Facebook là con gì vậy ?
Pages: [<<], [<], 1, 2, [3]
Quán nước đầu làng Ven > Sáng Tác - Thảo Luận - Phổ biến kiến thức > Âm nhạc - Hội họa
Invision Power Board © 2001-2022 Invision Power Services, Inc.