Langven.com Forum

Full Version: Thơ của NguoiVN
Quán nước đầu làng Ven > Sáng Tác - Thảo Luận - Phổ biến kiến thức > Văn Học & Ngôn Ngữ
Pages: [<<], [<], 1, 2, [3], 4, 5, 6, [>], [>>]
Thị Anh
Thôi, Bộ trưởng Bộ Viết đã trả lại 80% sự trong trắng cho Những vần thơ bất hủ của Ngvn.

Chúc vui và sáng tác nhiều.
NguoiVN
QUOTE(trademark @ Nov 29 2005, 06:01 AM)
thơ cà lăm bất hủ, tiếp nối giòng nhạc cà lăm của nhạc sĩ cà lăm Hoàng Thi Thơ bất hủ.  thumbup.gif  trumpet.gif  devil2.gif
*
thơ ca lăm nữa này

có câu văn bỏ lại một câu văn
bỏ lại câu tìm đâu câu muốn bỏ
câu văn bỏ
tìm câu văn bỏ
bỏ câu trong bỏ
câu muốn tìm
tìm lại văn
một chữ tìm
bỏ lại câu
có bỏ lại ddâu
tìm đâu ra kẻ tìm đâu
tìm đâu ra kẻ nói câu
muốn tìm
tìm trong đâu
một đâu, một câu
nói kẻ ở đâu
một câu
tìm ở đâu
có nói ở đâu
tìm kẻ
nói ở trong câu muốn tìm


về cái chi chi
có chuyện chi được kể
được cái chi
lắm chuyện cái chi
chi chi
chi cái chuyện chi

sáng tôi ra ghạt người
tôi lừa ngưòi lừa ghạt
ghạt tôi đi ghạt người
cái người tôi ghạt
tôi ghạt tôi
tội tôi
tội ghạt
tôi cứ thế
trong chuyện ghạt
có chuyện tôi ghạt tôi
nào lừa ghạt có chịu chừa tôi
cho tôi biết
tôi bị ghạt
trong chuyện của tôi
về tôi
về chuyện lừa ghạt
trong tôi
có tôi
là kẻ dối lừa tôi
có tôi
ra chuyện lừa ghạtgió xám
gió lạnh lòng
lòng lạnh xám gió
lạnh lòng gió
xám lạnh
đứng chi trước gió
cho tê cho tái
cho tái gió tím môi
môi người lạnh gió
môi tôi
môi tê người đứng gió
tê lạnh gió lòng
hỏi chi người về trong gió
từ gió
hỏi trong , hỏi lòng gió
thấy lòng người
cả một chữ tê
gió xám
đứng chi cho tê
cho môi xám
gió lòng
cho gió
lòng
những xám lạnh
gió trong môi người
môi gió
thấy chi tê lạnh
xám lạnh
tôi
lòng đàay gió
lạnh tê
NguoiVN
SAVE OUR DREAMS
I have a dream, which had short life then died
But its beauty does make my mind memorized
Without it, I’m so lonely at night
Of all the brightness’s in the sky
I believe there is a light that shine which is mine
Remember it’s your dream that will take you high
I have a dream which I keep by my side
A dream which I deposit inside
If you have one, then please don’t let it die!
“Dreams are just for kids?” You know it’s never right
Save our dreams, save our dreams
Remember a story of an eagle in a chicken egg
The eagle that was born and thought
He was nothing but from an ordinary egg
Remember all the greatest things of man kinds
They all start with burning desires
If you have one, please don’t let it die like mine
Let it burns, let it stays alive
“Dream are illusion”, someone believes that
But I wonder what is on the other side?
Someday you find it, one day you will be in love with
it
Save your dream, as I saved mine!
To the architect of life
If it is me, who could not shine too bright
Ambition’s slave, a servant of the darkest night
Yes, I have short life and I will die
But the space inside my mind
Light a dream for someday born a person who will live
With a burning desire like mine
The precious moment comes again
“I am” with dream, shall return
Even true love escapes my heart
I returned in emptiness but with inspiration
That dream will never die
Save our dreams, save our dreams
One day, you will see its other side
She may not be touched in later dates
Except in my dream
I saved it to see the other side
Reality is vision but only illusion
And may not be touched but I touched her in my dream
In the place one may not recognize me
Later day, they will see and know me
Once, I save my dream
Save our dreams, save our dreams


movement 2

trapped in illusion,
the proccess of destruction
they called it demolition
the depth, the source of his feeling
the fever, or security
passion or happiness
madness or knowledge
dilemma, dilemma
I can't sleep
during the trial of awakening
I found myself dreaming
and I can't sleep
dilemma
isn't it?
and if there is such a thing
which called dreaming
source of power
to walk the distance
root of evil
pain
the touch of
gain
the burning of
providing me
the melting of blood
physically incapable of thinkin
trying not to screaming
then instead of shinkin
I allowed myself dreamin
it looked like a man
who just came back from
a long walk
shut the door and came in
please with the atmosphere
clear image
how
filled me with emotions
all restraint washed away

stayed , his voice was low
sometimes it hurt more
just to be quite
pretty much that same thing
discover so much meanings
they left it for you boy

NguoiVN
Let me be free to make love
I want to follow the call
in the name of passion
Let me live in the world I chose
with joys and and happiness
blessed me with courage
to carry the sense of self awareness
let me stand up
to free myself from dirt
pure, clean and free
it is straight but it is truth
that i asked
helped the memory
let me be free to make love
let the women take off their clothes
helped them to set their sails
as freedom is destiny
helped me to be free
drown me in
water of love
I'll die there
in the name of love
with a lot of money
NguoiVN
in my garden of dreaming
money grows on trees
in my territory
she kisses me
what she said was
dont let it stop you
well, she took my hands in hers
leaning forward
well, it is alright
in my garden of day and night
she kisses me again
for one wild moment
I saw the fuck, suck, buck
behind my garden closed door
madly
I know all about ya-hoo

HOuston
we got a problem
leuleu.gif

NguoiVN
ánh đèn sầu hắt bóng
lại cho qua đi
một đêm
thức như ngủ
đêm lạnh khô cầm
đàn kêu tiếng nứt
âm chứa nỗi hờn ức
lòng người
nghe mình lặng
âm và ánh thực
nặng gãy ánh đèn
đâm cay mắt
đàn ngắm người
nhìn người ngắm người
cho tiếng gãy vào lòng
thở lạnh đêm
đêm sáng ánh thực
cả không gian
đưa tiếng gãy
trôi
và người cứ ngồi đó
ôm ánh đèn gãy
sắt thêm tiếng nứt
sâu trong tim


NguoiVN
hỏi có không trong sự có không
đường dài trong trời đông
người ngồi đó
đứng đó, trong có không
hư không một cõi
mệt mỏi mắt người
miệng cười không
hỏi có không trong sự có không
niềm vui nhỏ, có không
khi có khi không
đi đâu trong có không
hư không một cõi
tiếng về Đông, trời đống
hướng Đống
quên rồi
ngồi đó, đứng đó
miệng cười khi có khi không
sự có không trong không có
không có như có như không
lại về một đứng đó
một hư không ngồi đó
niềm vui như có
tiếng một cõi
hay tiếng bỏ lại một bên
quên rồi
ngồi đó đứng đó
quên chi khó
có chi khó
sự hướng Đông
có người
là tôi đó
anh đó
bạn đó
ta đó
chúng ta
câu chuyện của ai dó
một chuyện nhỏ
bỏ ngỏ
lạc trong hư không
vậy xin kể chuyện
chuyện không có
về sự không có
niệm một tiếng có không
một bân khuân
nhỏ
tiếng bỏ lại
thứ không có
như có như không
trong tận cùng
trông về một hướng
phương hướng
của như không
dừng lại hỡi người
là anh đó
là ai dó
là niềm vui đó
kỷ niệm đó
là vô không
cho về
mệt mõi
mắt trông
cho về ee
lại câu chuyện một ai đó
kể mãi thứ không có
như có như không
đi dài mãi lòng vòng
đi trong không
tận trong một sự đứng đó

NguoiVN
tôi như trôi đi đó
thở nặng nhọc đó
tôi nhắm mắt đó
cái đó tôi
một thứ không định nghĩa
của tôi
một thứ trôi đi trở lại
một mãi không mất
xin vẽ mặt gắn mắt
xin miệng và chân tay
xin được cái đó tôi
trở lại làm mắt mũi miệng và chân tay
trở lại con tinh trùng
trong vô vạn
tìm trứng
cái đó tôi không định nghĩa
của tôi
một mãi chọn lọc
làm tôi
thở như trôi đi đó
cả một địa cầu
thành hình đó
là nó
một thứ không định nghĩa
con tinh trùng tìm trứng
cái đó tôi nhắm mắt đó
vẽ miệng mắt và môi
một tôi
định trong quá khứ
xin lại một thứ đã trôi
cái đó thiệt đôi khi
thấy quá vô lý thôi
như nhắm mắt đó
ta gọi như tưởng tượng đó
ta tưởng tượng
về tưởng tượng đó
ta
ta đó
đó ta
Mặc Lan
Một cà phê
một bàn
một chậu hoa
hai ghế
một ta

cho ngày hôm qua ! hypocrite.gif
NguoiVN
rolleyes2.gif hay ghê


ngồi gần lại cho xa nhau đó
viết nhiều cho quên mau đó
chơi cho mai buồn
đó
cho ngày hôm qua
về lại hôm nay
cho chơi đi
mau lấy lại
cho được hơn
cho lợi thiệt
cho mãi về
gần xa
kiếp ta
mãi quên mau
biết nhiều đó
được nhiều đó
có đó
được một thứ
đâu
còn cần
Pages: [<<], [<], 1, 2, [3], 4, 5, 6, [>], [>>]
Quán nước đầu làng Ven > Sáng Tác - Thảo Luận - Phổ biến kiến thức > Văn Học & Ngôn Ngữ
Invision Power Board © 2001-2023 Invision Power Services, Inc.