Langven.com Forum

Full Version: Nathalie Portman
Quán nước đầu làng Ven > Thư viện làng Ven > Thư viện hình ảnh
SyncMaster
Name: Natalie Portman
Date of birth : 09 june 1981
Location of birth : Jerusalem, Israel
Other name : Nathalie Domini

Fimography:

(1994)
- Leon

(1995)
- Heat
- Developping

(1996)
- Beautiful Girls
- Everyone says I love you
- Mars Attacks!

(1999)
- Star Wars: Episode I - The Phantom Menace
- Anywhere but here

(2000)
- Where the heart is

(2002)
- Star Wars: Episode II - Attack of the Clones

(2003)
- Cold Mountain

(2004)
- Garden State
- True

Photos (see below) user posted image
SyncMaster
http://img.photobucket.com/albums/v383/jogr/Nathalie%20Portman/9.jpghttp://img.photobucket.com/albums/v383/jogr/Nathalie%20Portman/8.jpghttp://img.photobucket.com/albums/v383/jogr/Nathalie%20Portman/7.jpghttp://img.photobucket.com/albums/v383/jogr/Nathalie%20Portman/6.jpghttp://img.photobucket.com/albums/v383/jogr/Nathalie%20Portman/5.jpg
xanh
Star Wars xem lâu rồi nên không nhớ có cô bé này đóng không. Nhưng Cold Mountain mới xem mà chẳng nhớ cô này đóng ở cảnh nào (chẳng nhẽ lại là bà mẹ có đứa con bé mong muốn được xxx với anh Jude serenade.gif wacko1.gif )
SyncMaster

http://img.photobucket.com/albums/v383/jogr/Nathalie%20Portman/4.jpghttp://img.photobucket.com/albums/v383/jogr/Nathalie%20Portman/30.jpghttp://img.photobucket.com/albums/v383/jogr/Nathalie%20Portman/3.jpghttp://img.photobucket.com/albums/v383/jogr/Nathalie%20Portman/29.jpghttp://img.photobucket.com/albums/v383/jogr/Nathalie%20Portman/28.jpg
SyncMaster

http://img.photobucket.com/albums/v383/jogr/Nathalie%20Portman/27.jpghttp://img.photobucket.com/albums/v383/jogr/Nathalie%20Portman/26.jpghttp://img.photobucket.com/albums/v383/jogr/Nathalie%20Portman/25.jpghttp://img.photobucket.com/albums/v383/jogr/Nathalie%20Portman/24.jpghttp://img.photobucket.com/albums/v383/jogr/Nathalie%20Portman/23.jpg
SyncMaster
Vẫn mấy cái ảnh post từ ba năm trước trên VNE, nhưng hiện nay mỗi post hạn chế ở 5 ảnh nên post lại.
Quán nước đầu làng Ven > Thư viện làng Ven > Thư viện hình ảnh
Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.