Langven.com Forum

Full Version: Làng TOI xanh bóng tre...
Quán nước đầu làng Ven > Thư viện làng Ven > Thư viện hình ảnh
Pages: [<<], [<], 1, 2, [3], 4, 5, 6, [>], [>>]
Toi
4
Toi
5
Toi
6
Toi
7
Toi
hihi đúng làng mình đẹp thật.! thường ngày hơi trầm lắng, nhưng cứ tết nhất, giỗ chạp, lễ hội thì đông vui lắm, thêm cảnh đẹp nữa càng khoái. Cây câù đá này khá cổ rồi, được dựng lên khoảng >100 năm trước, và từng tham gia đóng phim Thằng bờm
08
Toi
09 tế lễ trong sân chùa.
Toi
10 hành lễ sân chùa
Toi
11 hi` đây lại là ở đình làng
Toi
12 Ông sư dẫn đầu đoàn rước lễ ra sông (Như Nguyệt?)
Toi
13 Ông sư dẫn đầu đoàn rước lễ ra sông (Như Nguyệt?)
Pages: [<<], [<], 1, 2, [3], 4, 5, 6, [>], [>>]
Quán nước đầu làng Ven > Thư viện làng Ven > Thư viện hình ảnh
Invision Power Board © 2001-2023 Invision Power Services, Inc.