Langven.com Forum

Full Version: Bạn thấy đến đâu rồi ?
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Thời Sự
H2O
Các bạn đã thấy ngập úng trong phim Trung quốc và Hàn quốc chưa ?
Các đài truyền hình của ta làm tớ ngấy đến tận cổ rồi. Hay chúng ta đang phổ biến văn hoá Trung hoa, Hàn quốc không công đây. Chẳng biết vài chục năm nữa bọn trẻ con nước ta nhớ tên Hoàn châu cách cách hơn hay Hai Bà Trưng hơn ?
troioi
May quá. nhà tớ nghèo không có tiền sắm TV. Thế nên cũng chẳng mấy khi xem phim truyền hình. Có thì cũng chỉ là xem ké, nên chưa ngấy.
Uhu
Chú chảy nước này, thế chú thấy mấy cái ấy ấy bị nàm sao ?
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Thời Sự
Invision Power Board © 2001-2023 Invision Power Services, Inc.